خدمات آزمایشگاهی

خدمات طیف سنجی

Raman and photoluminescence (PL) spectroscopy
۰۸ تیر ۱۳۹۹ | ۱۲:۴۸ کد : ۳۳۲۰ اخبار شاخص پژوهشکده اخبار پژوهشکده
تعداد بازدید:۱۷۹
آنالیز رامان و نورتابناکی
خدمات طیف سنجی

طیف سنج نوری مستقر در این مرکز قادر به ارائه خدمات رامان و نورتابناکی برای متقاضیان به شرح زیر می باشد.

رامان:

1- آنالیز رامان نرمال

2- آنالیز رامان در توان های مختلف

3- آنالیز رامان سطحی ارتقاء یافته (SERS)

 

نورتابناکی:

1- نورتابناکی نرمال

2- نورتابناکی در توان های مختلف

 

مشخصات و ویژگی های سیستم طیف سنج بصورت زیر می باشد:

1- طیف رامان با تحریک لیزر حالت جامد 785 نانومتر در محدوده مناسب قابل ارائه می باشد.

2- طیف رامان (در توان های مختلف) در محدوده  200-0 میلی وات با گام های مشخص قابل ارائه می باشد. 

3- برای نمونه هایی که روی بستر (زیرلایه) لایه نشانی شده اند در صورتی که مقداری از لایه قابل برداشتن باشد، طیف رامان SERS قابل ارائه می باشد. برای بقیه نمونه ها محدودیتی وجود ندارد.

4- طیف نورتابناکی با تحریک لیزر گازی هلیم-کادمیم 325 نانومتر در محدوده مناسب قابل ارائه می باشد.

5- طیف نورتابناکی (در توان های مختلف) در محدوده  200-0 میلی وات با گام های مشخص قابل ارائه می باشد.

6- به علت اینکه تحریک نورتابناکی با لیزر صورت می گیرد، مشکل رایج سیستم های نورتابناکی با منبع تحریک لامپ یعنی گم شدگی طیف (بخاطر ظاهر شدن شدید پیک های تحریک در موقعیت های مختلف) وجود ندارد. 


نظر شما :