خدمات آزمایشگاهی

خدمات لایه نشانی

Thermal evaporation and sputter deposition
۰۸ تیر ۱۳۹۹ | ۱۳:۰۰ کد : ۳۳۲۱ اخبار شاخص پژوهشکده اخبار پژوهشکده
تعداد بازدید:۲۱۳
تبخیر حرارتی و کندوپاش
خدمات لایه نشانی

سیستم لایه نشانی مستقر در این مرکز قادر به ارائه خدمات لایه نشانی تبخیر حرارتی و کندوپاش برای متقاضیان به شرح زیر می باشد.

 

تبخیر حرارتی:

1-  مواد موجود در آزمایشگاه برای تبخیر عبارتنداز آلومینیم و نقره. 

2- بسترهای مورد لایه نشانی باید توسط متقاضی در ابعاد مورد نظر برش، تمیز و در جا نمونه ای مناسب با کمک چسب های دوطرفه ثابت شده و ارسال گردند.

3- حداکثر ابعاد بسترهای قابل لایه نشانی 10*10 سانتی مترمربع می باشد.

4- در صورت تمایل و یا موجود نبودن ماده مورد نظر در قسمت مواد موجود، متقاضی می تواند ماده مورد نظر خود را برای لایه نشانی به شکل های معمول (گرانول، پودر و ...) به همراه بسترها ارسال نماید. در این صورت تعرفه دریافتی از متقاضی کمتر خواهد بود.

 

 

کندوپاش:

1- تارگت های موجود در آزمایشگاه عبارتنداز مس، آلومینیم، نیکل، کروم، سرب.

2- بسترهای مورد لایه نشانی باید توسط متقاضی در ابعاد مورد نظر برش، تمیز و در جا نمونه ای مناسب با کمک چسب های دوطرفه ثابت شده و ارسال گردند.

3- حداکثر ابعاد بسترهای قابل لایه نشانی 10*10 سانتی مترمربع می باشد.

 


نظر شما :