خدمات آزمایشگاهی

عملیات حرارتی

Annealing process
۱۳ تیر ۱۳۹۹ | ۱۱:۰۵ کد : ۳۳۴۶ اخبار شاخص پژوهشکده اخبار پژوهشکده
تعداد بازدید:۱۶۲
بصورت معمول و جو کنترل شده

عملیات حرارتی در این مرکز بصورت جو معمول و کنترل شده به متقاضیان بشرح زیر ارائه می شود.

 

عملیات حراراتی در کوره جعبه ای:

1- حداکثر دمای قابل ارائه 1000 درجه سانتی گراد می باشد.

2- ماده مورد نظر باید خشک بوده و خورنده نباشد.

 

عملیات حرارتی در کوره افقی (لوله ای):

1- حداکثر دمای قابل ارائه 1000 درجه سانتی گراد می باشد.

2- ماده مورد نظر باید خشک بوده و خورنده نباشد.

3- حداکثر خلاء قابل ارائه 1 تور می باشد.

4- گازهای موجود جهت دمش در محفظه آرگون، نیتروژن و اکسیژن می باشند.


نظر شما :