فعالیتهای آموزشی

 

کارگاههای آموزشی برگزار شده
موضوع تاریخ برگزاری دانلود
کارگاه آموزشی تحلیل الگوهای پراش به کمک نرم افزار آنالیز فازی (XRD) آذرماه ۱۳۹۳ مشاهده پوستر
کارگاه آموزشی نظری- عملی آشنایی با طیف سنجی امپدانس الکتروشیمایی و کاربرد آن در خوردگی اردیبهشت ۱۳۹۵ مشاهده پوستر