اهداف مرکز

هدف از علوم و فناوری نانو درک خواص و ساخت انواع مواد، ساختارها و افزار ها در حد مقیاس نانو متری است. این مواد و ساختارها ممکن است خواصی کاملاً متفاوت از توده مواد و ساختار های بزرگتر داشته باشند. از اینرو عرصه وسیعی از سئوالات علمی و کاربردهای جدید گشوده شده است. با توجه به اهمیت این فناوری در جهان فعالیت در این حوزه در مراکز علمی کشور آغاز گردیده است. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز با توجه به توان علمی و به ویژه دانشجویان مستعد توجه ویژه ای برای تولید و گسترش علوم و فناوری در برنامه های خود گنجانیده است. مطالعات امکان سنجی، به منظور ایجاد پژوهشکده علوم و فناوری نانو در ابتدای سال ۱۳۹۳ توسط گروهی از اساتید دانشگاه آزاد واحد اهواز انجام شد. پس از تدوین اهداف و برنامه های پژوهشی و ارسال به وزارت علوم، تحقیقات وفناوری مجوز تاسیس پژوهشکده در شهریور ۱۳۹۳ به دانشگاه اعلام گردید و در همان سال پژوهشکده با اهداف ذیل آغاز به کار کرد.

اهداف پژوهشکده علوم و فناوری نانو:

  • تلاش در جهت آموزش و پژوهش نانو در سطح جهانی و گسترش مرزهای دان
  • انجام طرح های پژوهشی کاربردی در زمینه های مرتبط با جذب متخصصان
  • ایجاد فضای مناسب برای همکاری های گروهی متخصصان رشته های مختلف
  • تربیت نیروی انسانی برای استفاده از دانش نانو در توسعه اقتصادی اجتماعی کشور
  • ایجاد بستر مناسب به منظور تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی
  • رفع نیازمندی های مرتبط با نانوفناوری در صنایع مختلف
  • ارتباط علمی با مراکز ملی و بین المللی